• Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser FDParts & Fartskriver Danmark A/S

1. Tilbud

Tilbud er bindende i 30 dage

2. Priser

Priser er excl. moms- og statsafgift og med forbehold for ændringer i valutakurser. Prislister er med forbehold for trykfejl.

3. Levering

Levering sker ab lager, svarende til Incoterms 2000. Forsendelse sker for købers risiko, sælger tegner ikke transportforsikring. Erstatning som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke.

4. Reklamationer

Reklamationer over synlige mangler skal ske inden 8 dage fra varemodtagelsen.

5. Returvarer

Undtagelsesvis og kun efter forudgående aftale kan normale lagervarer returneres franco i ubrugt og ubeskadiget stand med vedlagt fakturakopi eller henvisning til fakturanummer. Der fratrækkes 15% inden kreditering til ekspeditions- omkostninger. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Deposita er gældende i seks (6) måneder fra udstedelsesdato. Returenhed skal vedlægges fakturakopi.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: Netto kontant.

Ved kreditaftale: Se faktura.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

7. Ansvar for og afhjælpning af mangler

Salg til erhvervslivet - en gros

Ved salg til en anden erhvervsvirksomhed som slutbruger er der 12 måneders reklamationsfrist, heraf første 6 måneder som garanti. Det betyder, at fabrikationsfejl/mangler medfører om-bytning eller reparation ved sælger for afhjælpning af manglen. Ved salg af brugt udstyr, værkstedsmateriel og lignende er der ingen reklamationsret, medmindre den er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen eller faktura.

8. Ansvar for materiellets skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

.

Salgs- og leveringsbetingelser (pdf):
Salgs- og Leveringsbetingelser Fartskriver Danmark